عذر خواهی یک دقیقه ای

 

·  انسانها با عدم عذرخواهی و اقرار به اشتباه ، پیامدهای اشتباهشان را دو چندان می‌کنند .کاری که با یک تغییر کوچک رفتاری به راحتی قابل تصیحح است.

·  باید دید چگونه می‌توان با تشخیص اشتباهاتمان با روشی که وضعیت نامطلوبمان را به مطلوب بدل می‌کند از مردمی که به آنها آسیب رسانده‌ایم عذر خواهی کنیم.

·  سخت ترین بخش عذرخواهی دانستن و اقرار به این نکته است که اشتباه کرده‌ایم.

·  عذرخواهی یکی از نیرومندترین کارهایی است که هر انسان می‌تواند برای ترمیم موقعیتهایی که بر اثر اشتباهاتش در آن قرار گرفته انجام دهد.

·        عذرخواهی یک دقیقه‌ای عمیق از کلمات صرف است.

·  عذرخواهی نه تنها دارای نیروی پتانسیل تصحیح اشتباهات است، بلکه موجب جلب اطمینان دوباره دیگران می‌شود.

 

·  وقتی اقرار  می‌کنی که اشتباه کرده‌ای و با دلیل اصلی صدمه‌ای که زده‌ای مقابله می‌کنی نه با اثرات آن.

 

 

·  نیاز به هیچ عذر و بهانه‌ای نیست  و لازم نیست خود را قربانی کنی یا یک داستان شور انگیز بسازی، خیلی ساده و رک و راست ابراز کن.

·  در هسته اکثر مشکلات حقیقتی وجود دارد که نمی‌خواهیم با آن روبرو شویم و این کار ثانیه به ثانیه وضع را بدتر می‌کند. وقتی با حقیقت قطع رابطه کنیم و تظاهر کنیم که" تقصیر من نبوده " نمی توانیم عذرخواهی کنیم و بپذیریم که اشتباه از ما بوده است . اما افسوس که انسانها نمی‌دانند این حقیقت است که باعث آزادیشان می‌شود.

 

 

پذیرش :

·  عذرخواهی یک دقیقه‌ای با پذیرش شروع می‌شود . برای پذیرش ابتدا باید "من همیشه درست می‌گویم را کنار بگذاری" .

·   پذیرش دو بعد دارد: «گیر انداختن اشتباهات»، «مطمئن شدن از اینکه  مردم پذیرفته‌اند که تو به اشتباه خود پی برده‌ای».

·        یک دقیقه صادق بودن با خود از سالها خودفریبی ارزشمندتر است.

·  خودفریبی عادت پرهزینه است که پاداشی ندارد. برای پذیرش مسئولیت کارهایت به 2 چیز نیاز داری 1- فروتنی ، 2- شهامت.

·  همه ما اشتباه می‌کنیم و هیچکدام کامل نیستیم. اما چرا مردم عذرخواهی را سخت می‌پندارند؟زیرا آنرا نشانه ضعف می‌دانند نه قدرت، زیرا مردم فی‌النفصه دوست دارند خوب و درست به نظر آیند .آیا درست است که در برابر این اشتباه یک نفر  به عوض ما بد به نظر برسد؟

·  شما باید به مردمی که به آنها آسیب رسانده‌اید دقیقاً بگویید برای چه از آنها عذر می‌خواهید و در گام آخر بگویید چه احساسی در مورد کارتان دارید.

 

 

پس وقتی چیزی را پذیرفته ایم که :

 

·  با خودمان صادق باشیم و اقرار کنیم که اشتباه کرده و باید جبرانش کنیم.

·        مسئولیت کارمان را به عهده بگیریم.

·        برای عذرخواهی شتاب کنیم.

·        روشن و دقیق اشتباهمان را مشخص کنیم.

·        بگوییم که چه احساس بدی نسبت به آسیبی که رسانده‌ایم داریم.

 

 

تمامیت:

·  صداقت یعنی گفتن حقیقت به خودمان و دیگران، تمامیت یعنی زندگی بر طبق آن حقیقت زندگی کردن .

·  وقتی اشتباه را می‌پذیریم صداقتمان را نشان می‌دهیم وقتی طبق گفتارمان عمل می‌کنیم تمامیت را.

·   برای  اینکه مطابق آن انسانی باشی که واقعاً می‌خواهی باشی باید اشتباهاتت را اصلاح کنی. آنچه دوست داشته باشی مردم در حال و  آینده در موردت فکر کنند مستقیماًٌ روی تمامیت به عذر خواهی اثر می‌گذارد.

·        آنچه از شما به یادگار می‌ماند زندگی شماست.

·  گاهی کارهایی می‌کنیم که با آنچه از خود مایلیم به جای گذاریم ناهماهنگ و متضاد است. تمامیت ما با سرعتمان در تصحیح این اشتباهات سنجیده می‌شود و اینکه چقدر سریع به مسیر بر گردیم.

·  تو انسان خوبی هستی ، فقط گاهی اشتباهاتت تو را به درد سر می‌اندازد پس از خودت دلگیر نشو از اعمالت ناراحت مباش.

·  وقتی انسان در می‌یابد که صدمه به کسی وارد کرده قدرت بخشیدن خود را از دست می‌دهد.

·   اما چرا بخشیدن خود اینقدر مشکل است :به دو دلیل: 1- باید اشتباه خودت را تصحیح کنی، 2- کار تو در تضاد با شخصیتی است که می‌خواهی باشی یا دوست داری دیگران فکر کنند که هستی.

·  وقتی عیوب شما اصلاح می‌‌شود که، رفتارتان را تغییر دهید و اشتباهتان را جبران کنید و این کار را به شکلی انجام دهید که فرد ارزش و اهمیت آن را درک کند.

 

·  وقتی به فکر جبرانید نشان می‌دهید که چقدر به فکر بازگردانندن اعتبار و اعتماد از دست رفته هستید.

·  گفتن متأسفم بدون ایجاد تغییر در رفتار کافی نیست یعنی نشان دهی که متعهد هستی دیگر آن اشتباه را تکرار نکنی.

 

پس زمانی در تمامیت هستید که :

 

·        آنچه انجام داده‌اید اشتباه بوده و متضاد آدمی است که مایلید باشید.

·        ثابت کنید که از رفتار بدتان بهتر هستید و خودتان را ببخشید.

·        تشخیص دهید که چقدر به دیگران آسیب زده‌اید و آن را جبران کنید.

·  صادقانه قول دهید که دیگر اشتباهات را تکرار نمی‌کنید و این تعهد را با تغییر رفتار نشان می‌دهید.

 

 

·  فراموش نکنیم عذرخواهی برای کسب نتیجه نیست برای این است که می‌دانی اشتباه کرده‌ای و این کار صحیحی است که می‌توانی برای جبرانش انجام دهی.

·  ما نمی‌دانیم چگونه و کی عذرخواهی کنیم همین می‌شود که کنترل اشتباهات کوچک از دستمان خارج می‌شود.

·  لازم نیست برای تسکین طرف مقابل از او عذرخواهی کنی در این صورت با خودت صادق نبوده ای.

·  وقتی از صمیم قلب عذر می‌خواهیم، خودمان را می‌بخشیم. کارمان را جبران می‌کنیم و نشان می‌دهیم که تغییر کرده‌ایم و به آرامش روحی می‌رسیم.

·  قبل از عذر خواهی پیش داوری نکنید که عکس العمل فرد چیست. تو یک امکان ویژه برای احیا و قوی‌تر کردن ارتباط در اختیار داری ، از آن استفاده کن.

·  بهترین شیوه عذرخواهی از کسی که به او آسیب رسانده‌ای :1- بگویی اشتباه کرده‌ای، 2- ناراحت هستی، 3- می‌خواهی جبرانش کنید.

·  وقتی عذر می‌خواهید کمک می‌شود تا از تأثیری که بر رفتار دیگران داشته‌اید آگاه‌تر شد و یاد می‌گیرید در آینده دقیق‌تر و با ملاحظه تر باشید و تا جایی پیش بروید که دیگر نیازی به عذرخواهی پیدا نکنید، چون اشتباهی مرتکب نمی‌شوی!

·  اگر به خودمان دروغ نگوییم دروغ به دیگران هم عادت ثانوی ما نمی‌شود.

·  ما گاهی یا بخاطر کار و اشتباهاتمان مقصریم گاهی بخاطر سکوت و منفعل بودنمان و اینکه با خودمان و دیگران صادق نیستیم!

·  انسانهایی در عذر خواهی مشکل دارند که دچار غروری کاذبند یا از عدم اعتماد بنفس رنج می‌برند. زیرا برای گروه اول اقرار به اشتباهات وحشتناک‌ترین کابوس زندگی است. و گروه دوم از ترس اینکه نالایق و بی‌کفایت تلقی شوند از این کار سر باز می‌زنند.

·  برخی از انسانها تصور می‌کنند آنچه هستند تلفیقی از عملکرد خودشان به اضافه نظرات دیگران است، نتیجه ارزشیابی خودشان بستگی به عکس‌العمل مردم نسبت به آنها دارد و هر روز هم  تغییر می‌کند و اینحاست که مشکل به وجود می آید !

·  به یاد داشته باشیم کنترل حوادث دست ما نیست، اما کنترل اعمال و افکارمان در دست خودمات است.

·   گاهی لازم است انسان از خود نیز عذرخواهی کند بخاطر رفتار ، اعمالی که مایه سربلندی و افتخارتان نبوده است .

 

·  وقتی شما احساس خود را به شخصی که برایتان مهم است صادقانه بیان می‌کنید نشان می‌دهید که برای خودتان و رابطه تان با او ارزش قائلید و می‌خواهید آن را حفظ و شکوفا کنید.

·  شما وقتی می‌توانید خودتان را بپذیرید که : ارزشیابیتان از خود بر اساس عملکردتان یا نظر مردم نباشد. وقتی اشتباه می‌کنید بی توجه به حرف مردم به آن اقرار کنید شما خودتان را دست کم نمی‌گیرید تنها به خودتان کم فکر می‌کنید.

 

 

 

عذر خواهی یک دقیقه‌ای شیوه قدرتمندی است برای تصحیح اشتباهی که کرده‌اید و ترمیم دوباره اعتمادی که یک رابطه خوب به آن نیاز دارد.