کاش ما پل بودیم

 

همه پل ها کاش

روی جریان پر از آبی بود

همه پلها کاش

سوی سرسبزی جنگل می رفت

همه پلها کاش

وصل می کرد 2 ابادی را

در عرض

زمین

و دو انسان

اصلا همه دل ها را

در طول زمان

و گذرگاه دل خسته ادمها بود

 

کاش ما پل بودیم

 

شعر : مجتبی کاشانی

/ 0 نظر / 17 بازدید