چند جمله قصار

 مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست. مارک تواین

 

با تمام زنان می‌توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می‌توان بیدار ماند.برتراند راسل

 

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.برتراند راسل

 

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناک است.برتراند راسل

 

 حاضر نیستم در راه باورهایم کشته شوم، چون ممکن است برخطا باشم. برتراند راسل

 

 با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید. وینستون چرچیل

 

 بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.وینستون چرچیل

 

 تنها کسانی که پارو نمی زنند فرصت تکان دادن قایق را دارند.ژان پل سارتر

/ 0 نظر / 50 بازدید