شعر پل از مرحوم کاشانی

پل باش که پیوند وصالی باشی

گل باش که همجنس جمالی باشی

می کوش اگر نمی شود بدر شوی

از ماه شدن گلم هلالی باشی

 

 

بی پل قدمی به انتهایی نرسد

اواز کسی به آشنایی نرسد

بی پل نه شکفتنی و نه علمی ، سخنی

بی پل که تمدنی به جایی نرسد

 

بی پل نرسد جهان به آزادی و عشق

بی پل نشود جهان پر از شادی و عشق

پل راه عبور هنر و علم و کمال

بی پل نرسد جهان به آبادی و عشق

 

/ 0 نظر / 468 بازدید