دل سنگ

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

گاهی میان پنجره ها جنگ می شود

در هجمه شبانه ویرانگر زمان

افسوس دلم که به نرمی سنگ می شود

 

خود سروده 

/ 1 نظر / 28 بازدید
حیران

نمی دانم چرا تازگی ها فاصله این گاهی ها اینقدر كوتاه شده است!