یک کتاب ، یک جمله

یک کتاب ، یک جمله

1-    برد :

روزانه با مشتریان در تماس باشید . اگر آنها با شما حرف بزنند برای رقیبان وقت نخواهند داشت .

            BY JACK WELCH & SUZY WELCH

2-    بهتر از خوب :

بیش تر انسان ها ترجیح می دهند بمیرند ولی فکر نکنند ، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح می دهند .

BY JIM COLLINS

3-    جک ولش ، راه جنرال الکتریک

کار من یافتن اندیشه های بکر و بزرگ و پخش انها در سراسر سازمان با سرعت نور است .

BY ROBERT SLATER

4-    رقص فیلها :

انسانها بر 4 گونه اند : کسانی که کار را انجام می دهند کسانی که کار بر آنها واقع می شود کسانی که انجام شدن کار را نظاره می کنند کسانی که نمی دانند کارهایی در حال انجام شدن است

BY LOUIS GERSTANER

5-    روز نوشت پیتر دراکر :

دکارت می گفت می اندیشم پس هستم : امروز باید گفت می بینم پس هستم . این یعنی به فعل درآمدن اندیشه

BY PETER DRUCKER

6-    ساختن برای ماندن :

خودتان را به زحمت نیندازید  که معاصران یا پیشینیان بهتر شوید سعی کنید از خودتان بهتر شوید .

BY JIM COLLINS & JERRY PORRAS

7-    صد کتاب مدیریت در یک کتاب :

مسئولیت پرورش دهنده بزرگ انسان است .

BY PERSEUS PUBLISHING

 

8-    فرهنگ سازمانی:

در سالهای آغازین زندگی سازمان رهبران فرهنگ سازمان را می سازند . حال آنکه در میان سالی فرهنگ رهبران را می سازد . فرهنگ پس ماند موفقیت است .

BY EDGAR SCHEIN

9-    کارآفرینی ،شانس یا هوش :

برخلاف شانس های روزمره زندگی ، شانس در کسب و کار را می توان خلق کرد . ضمن آنکه برای آفرینندگی باید شجاعتی عاشقانه داشت .

BY BO PEABODY

10-  ماجراهای یک مشاهده گر :

روش صحیح یادگیری مشاهده و جستجوی کارهای نتیجه بخش کسانی است که آن کارها را به خوبی انجام می دهند .

BY PETER DRUCKER

11-  مدیران برجسته سخن می گویند :

شکل آرمانی یک بنگاه ایجاد میدانی برای جولان اندیشه هاست نه فرصتی برای ایجاد پست و مقام

BY TOM PETERS

12-   مدیریت از راه ارزشها :

وقتی پایبندی به ارزشهای سازمان را می بینی تشخیص آن ساده است اماوقتی آن را نمی بینی تشخیص آن که ساده تر است .

BY KEN BLANCHARD

13-  مدیریت کورش بزرگ :

کوروش : شما باید چشم از من بر ندارید تا ببینید به آنچه می گویم عمل می کنم . من هم شما را زیر نظر دارم تا هرکدام از شما را که شایسته بزرگ داشت بودید گرامی بدارم . سربازی که فرصت تفکر نداشته باشد همیشه سرباز خواهد ماند .

BY LARRY HEDRICK

14-  اخلاق حرفه ای در مدیریت :

وقتی از لحاظ اخلاقی قابل پیش بینی باشید مردم به شما اطمینان می کنند زیرا می دانند شما همواره راه درست را را بر می گزینید .

BY JOHN MAXWELL

 

15-   اعتماد ، پایه پیروزی

برد در پی خود برد می آفریند چون مایه ایجاد اعتماد در چهار سطح است : اعتماد به نفس ، اعتماد به یکدیگر ،اعتماد به سیستم و اعتماد به بیرونی ها

BY ROSABETH MOSS KANTER

16-  پرورش کارکنان :

کارهایی که من نمی توانم انجام دهم شما می توانید انجام دهید و کاری که شما نمی توانید انجام دهید من می توانم انجام دهم . ما با هم چه کارهایی که می توانیم انجام دهیم .

BY JOHN MAXWELL

17-  پنج دشمن کار تیمی :

مهمترین آفت کار تیمی عبارت از کشش اعضای تیم به جلب توجه و تایید فردی ، به بهای از دست دادن نتیجه کار جمعی

BY  PATRICK LENCIONI

18-  پنج وسوسه مدیر عامل :

اگر همه آدمهایی که در یک جلسه هستند بعد از جلسه هیچ تغییری نکرده باشند معلوم می شود که احتمالا همه مسائل مطرح نشده است .

BY  PATRICK LENCIONI

19-   چهار دغدغه مدیران :

سیاست بازی نشانه حل نشدن مسایل در عالی ترین رده های سازمان است .

BY  PATRICK LENCIONI

20-  در اندیشه تحول :

مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده های نو ابداع کنیم ، مشکل ما این است که نمی توانیم از دست ایده های کهنه رها شویم .

BY JOHN MAXWELL

21-  در اوج پیروزی :

هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست .

BY KEN BLANCHARD

/ 0 نظر / 26 بازدید