فرصت زندگی

 

فرصت زندگی

  دوره نیست زمانی که همچون بسیاری از انسانهایی که درک کرده اند برای کاری به دنیا آمده اند رسالتی برای خود برگزیدم . متاثر از کنکاشهای آن روزگار رسالتی نظرم را به خود جلب کرده بود . کشف حقیقت و تقلیل مرارت . کشف حقیقت در وادی ذهن و تقلیل مرارت انسانها در وادی عمل . اما دلمشغولی ها  و غفلت ها مرا از توجه تام و تمام به رسالتی که برگزیده بودم دور ساخته بود . اما تحولات زندگی باز فرصتی و نشانه ای شد برای عطف توجه ام به آنچه می خواستم  .

    فرصت تدریس این فرصت گرانسگ روزگار برای من بود . چندی پیش فرصتی دست داد تا برای عده ای بالغ بر 500 نفر از کیفیت زندگی بگویم . فرصتی برای گفتن از خود زندگی . گویی  زندگی بار دیگر مرا برگزیده بود . مرا در مسیری قرار داده بود تا به رسالتم بپردازم . در این دوره از زندگی گفتم .این فرصت و منبع ارزشمند و تجدید ناپذیر . از انسان ، این موجود بی نظیر و منحصر به فرد . فرصتی داشتم برای کشف حقایقی برای خودم و کسانی که به من فرصت دادند تا برایشان از خودشان واهمیتشان بگویم . تلاشی  برای تقلیل رنجهایشان با کمک آگاهی .

    در کلاس برایشان از زندگی گفتم و باز گفتم .از جستجویی پایان ناپذیر برای بهبود آن . از بهبود نگرشها ، تجدید باورها ، التزام به کار موثر ، انتخاب و تعهد به هدفهای  والای انسانی  ،از تلاش برای ساختن خود ، خانواده ، سازمان و جامعه ای بهتر برای زندگی . کسی از آن میان برایم نوشته بود حرفهایتان مرا به خود آورد. تصمیم دارم زندگی ام را  از نو بازآفرینی کنم . یک نفر هم کافی بود تا نشانه ای باشد برای من که در راه رسالتم گام بر می دارم .

     براستی چه چیز همسان و همسنگ آگاهی می تواند رنجها را درمان باشد . چه چیز جز آگاهی انسان را به رنجهایی جز رنج گرسنگی و ترس های غریزی مبتلا می کند . رنجهایی که متناسب این موجودیت بی همتا و بلند مرتبه اند و باز باید تلاش کرد برای تقلیل رنجهایی از جنس دیگر و باز کشف لازم دارد . کشف حقایقی بالاتر و والاتر . رمز این رسالت گویا این است . مدام در رشدی . کشف می کنی ، رنجها را تقلیل می دهی ، رنجی نو می آفرینی ، در پی تقلیل آن به کشف های بزرگتر می رسی و مدام بالا می روی و بالا می بری .

    هنوز برق اشتیاق چشمانی که زندگی را دوست داشتند روشنا بخش راهی است که برگزیده ام .  امیددارم خداوند قدرت فهم حقایق و قوت تلاش برای کاهش رنج ها را مسئلت نماید تا بشناسم و بشناسانم ، بفهمم و بفهمانم . آمین

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ملودی

رنجهایی که متناسب این موجودیت بی همتا و بلند مرتبه اند و باز باید تلاش کرد برای تقلیل رنجهایی از جنس دیگر و باز کشف لازم دارد . کشف حقایقی بالاتر و والاتر . رمز این رسالت گویا این است . مدام در رشدی . کشف می کنی ، رنجها را تقلیل می دهی ، رنجی نو می آفرینی ، در پی تقلیل آن به کشف های بزرگتر می رسی و مدام بالا می روی و بالا می بری ... یعنی میشه آدمها هم به این نکته برسند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟