مناجاتی شبانه

خداوندا :

به من تعادل روح و روان و جسم عطا کن

خداوندگار من :

کمکم کن وجودم را از حرص ، بغض ، حسد ، کینه ، قضاوت ، خودخواهی ، زشتی و ترس پالایش کن

 

خدایا :

به من توان فهم و کشف حقیقت و انگیزه پایدار برای کاهش رنج انسانها عنایت فرما

 

پروردگارا :

وجودم را با عشق بیامیز

 

خدای زمین و آسمانها :

به من قدرتی عنایت کن تا گوشم را به ندای حق ، چشمم را به دیدن زیبایی ، زبانم را برای سعادت انسانها بگشایم .

خدایا :

آگاهی مرا آزاد خواهد کرد ، یاریم کن آزاد شوم

 پروردگار من :

بخواه تا آرمان خواهی واقع گرا ، عاشقی صادق ، معلمی پردرد و انسانی متعهد باشم و بمانم .

خدواندا :

عنایتی کن آنچه می بخشی و آنچه تحمیل می کنی بیش و پیش از ظرفیتم ناشد .

خدای مهربان :

مرا مسافر همیشگی حرکت از خود به تو ، از جهل به دانایی ، از شک به یقین و از عادت به عشق قرار ده .

خدای بخشنده :

مرا از نگاه گرم پدر و حرف پر مهر مادر محروم مساز

خدای زیبایی ها :

همراهی نصیبم کن تا مرا بفهمد ، بپذیرد و بنوازد و یاریم کن تا بشنوم ، بورزم و بسازم .

/ 1 نظر / 17 بازدید

همراهی نصیبم کن تا مرا بفهمد ، بپذیرد و بنوازد و یاریم کن تا بشنوم ، بورزم و بسازم . آمین دوست من